tjenester

Tjenester

Maskinentreprenøren Sør AS utfører:

 • Tørrmuring
 • Finplanering
 • Opparbeidelse av tomter
 • Graving av kabelgrøfter
 • Legging av vann og avløpsrør
 • Oppgradering av hager
 • Terrengdrenering
 • Drenering av hage
 • Drenering rundt grunnmur
 • Kommunalteknikk
 • Opparbeidelse av kirkegård
 • Masseutskiftning
 • Massetransport
 • Installasjon av septiktanker
 • Rivning av mindre bygninger
 • Mindre støpejobber