referanser

Referanser

Øvrebø Kirkegård

Oppdrag fra Vennesla Kommune. Opparbeidelse  og  utvidelse kirkegård besto av masse forflytting, planering, Kirkegårdsmur, planering av jord og kabelgrøft  for fjerning av luftspenn.

Opparbeide hage Flekkerøy

Oppdrag fra Privat kunde. Muring av forstøtningsmur, oppfylling masser, planering jord og muring av steintrapp.

Uteareal Hytte i Flå

Oppdrag fra privat hyttebygger. Finplanering og gjenskapning av terreng, opparbeiding av grillplass og planering av pukk i tun.

Menighetshus Grimstad

Utvidelse av parkering og plenareal, planering av eksisterende parkeringsareal, oppretting   av skråninger og kanter, muring og forbedring av innkjørsel og lekeområder.

Forstøtningsmur Flekkerøy

Forstøtningsmur og utvidelse av hage.

Forstøtningsmur Flekkerøy

Forstøtningsmur, nyetablering av hage.