omoss

Om Maskinentreprenøren Sør AS

Maskinentreprenøren Sør AS ble startet januar 2006 av Nils Magne Almås som driver firmaet i dag.

Firmaet betjener et marked for mindre oppdrag, men opererer også som underleverandør for større entreprenører.

Våre kundegrupper

  • Private: Hustomter, hyttetomter, gårdsveger, oppgradering av hager, opparbeidelse av nye hager og drenering.
  • Kommuner: Kommunalteknikk, mindre VA anlegg (sanering og omlegging), kirkegårder(ny opparbeidelse)og vegutbedring.
  • Anleggsgartner: Parkeringsareal, terrengendring, tørrmur for stor maskin, planering store arealer og masseutskifting.
  • Større entreprenørfirma: Tørrmur, finplanering sluttfase boligfelt, opparbeidelse tomter, VA og kabelgrøfter.
  • Ansvarlig utførende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 1.
  • Ansvarlig kontrollerende for utføring anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 1.

Firmaet er godkjent for ansvarsrett i kategori:

Vi har godkjenning i ADK rørlegging, ADK 1 sertifikat og har i tillegg godkjenning i Arbeidsvarsling og skilting ved arbeid langs offentlig vei.